Organizacioni razvoj je izazvana i planirana promena koju inicira top menadžment sa namerom da kroz planirane intervencije, uz korišćenje znanja i prakse društvenih nauka o ljudskom ponašanju, uveća efektivnost i efikasnost organizacije. Idealni rezultat organizacionih promena je posledično dvostruk: poboljšanje poslovnih rezultata, uz uvećanje zadovoljstva zaposlenih.

 

Aktivnosti Sinhronia tima u vezi sa razvojem organizacije su usmerene na pružanje podrške promenama u željenim oblastima i smerovima, u tri koraka:

  • modelovanje sadašnjeg stanja u preduzeću (šta je dobro, šta traži promenu);
  • definisanje željenog stanja (šta klijent želi da promeni);
  • konsalting, obuke, individualni i timski koučing koji podržavaju promenu koja vodi od sadašnjeg do željenog stanja