Dobrodošli u svet sinhroniciteta!

Sinhronia postoji da bi pojedincima, timovima i organizacijama olakšala pronalaženje sinhronizovanog puta kroz izbor efektivnih ponašanja u trenutku dešavanja (Posle bitke svi su generali 🙂 ).

Na individualnom nivou, sinhronizovano delovanje podrazumeva balansiranje unutar celine života, uz ostvarenje željenog… kako u privatnom, tako i u poslovnom delu dana.

Na timskom nivou, sinhronizovano delovanje podrazumeva efektivan i efikasan grupni rad u kome znanja, veštine i lične karakteristike pojedinaca olakšavaju i doprinose ostvarenju zajedničkih ciljeva…. bez saplitanja o lične sujete i (bez)lične konflikte.

Na organizacionom nivou, sinhronizovano delovanje podrazumeva izradu plana ostvarenja organizacionih ciljeva kroz harmonizaciju poslovne strukture (načina na koji su organizovane radne aktivnosti) i radne kulture (posvećenosti sa kojom zaposleni obavljaju svoje poslovne zadatke).

Sinhronia:  drugo ime za koučing.

Hrabro i smireno, od sadašnjeg, ka željenom stanju stvari 🙂.

Naš tim

dr Brankica Ljamić Ivanović

Akreditovani kouč ICF (PPC) i NLP Trainer Fellow member IANLP

Jelena Kantar Kostić

Akreditovani kouč ICF i NLP Trainer IANLP

dr Tatjana Mamula

Akreditovani kouč ICF i NLP Trainer IANLP