Neuro-Lingvističko Programiranje, NLP (Neuro-Linguistic Programming) je danas jedan od najzastupljenijih i najefikasnijih svetskih modela.ianlp

NLP je usredsređen na unapređenje komunikacije i razumevanje sveta oko nas: drugi ljudi su neophodni faktor najvećeg dela naših aktivnosti. Bez podrške bližnjih i saradnika možemo postići uspeh: ostaje pitanje koliko dugo ćemo ulagati napore da dođemo do cilja i sa kim ćemo naš (ne)uspeh podeliti.

NLP kao komunikaciona disciplina svoje korene vuče iz psihoterapije. Danas ovaj model ima primenu u edukaciji, koučingu, motivacionim treninzima, biznisu, menadžmentu, konsaltingu, prodaji, marketingu i sportskoj psihologiji.

NLP tacka preokreta

Tačnije, u svim oblastima u kojima su potrebni rezultati (trajni i relativno brzi). Upravo stoga, pojedini eksperti ukazuju da se većina efikasnih obuka zasniva na principima NLP-a i da je jedino pitanje da li se to naglašava ili ne.

NLP obuke koje realizuje dr Brankica Ljamić Ivanović (Fellow Member Trainer, IANLP) obuhvataju rad sa motivisanim pojedincima koji žele da se posvete vremenski zahtevnoj obuci i da iz nje izađu sa konkretnim uvidima i akcionim planovima za realizaciju željenog.

NLP realizujemo u skladu sa standardima švajcarske IANLP asocijacije.