Mentoring za sve profesionalne koučeve, ili koučeve „u nastajanju“ je proces kojim prenosimo znanje, dajemo savete, uvodimo u posao… i, generalno, predstavljamo model za one koji tek grade svoje profesionalno iskustvo u ovoj oblasti.

mentoring profesionalnih koucevaProces obuhvata podršku u pronalaženju sopstvenog koučing stila, prenošenje konkretnog znanja, analize situacija sa klijentima, upravljanje sopstvenim stanjem, preslušavanje snimljenih sesija i sl.
Mentoring proces je usaglašen sa zahtevima Međunarodne koučing federacije (ICF – International Coach Federation) i priznat kao sastavni deo akreditacionih procesa.