Brankica Ljamic Ivanovic kolumnista

Brankica ima preko 25 godina profesionalnog iskustva u proizvodnji, prodaji i marketingu i, od pre 15 godina, u koučingu, višem obrazovanju, obukama, mentoringu i konsaltingu. U radu sa klijentima kombinuje iskustvo upravljanja poslovanjem sa koučingom i obukama za liderstvo u biznisu. Raznoliko profesionalno iskustvo uz jedinstvenu obrazovnu kombinaciju, omogućavaju joj uključenost u projekte koji klijentima pružaju usluge za održivu tržišnu jedinstvenost – od podrške za izgradnju poslovne i HR strategije, do obuka i koučinga za njeno sprovođenje.
Brankica je osnivač i direktor SINHRONIA doo i autor motivacionog romana-priručnika “Koliko si spreman da platiš?” U periodu od 2002. do 2004. je bila i predavač na English School of Business u Beogradu, na predmetima Human Resource Management i Organizational Behavior.
Takođe je TEDx govornik (Novi Sad, 2012.).

Formalno obrazovanje:
Diplomirani psiholog (Filozofski fakultet, Beograd)
Magistar menadžmenta (Boston University)
Doktor organizacionih nauka (FON, Beograd)

Stručna zvanja:

  • Akreditovani kouč od strane ICF (International Coach Federation, SAD), najrespektabilnije svetske stručne asocijacije. PCC status koji Brankica ima podrazumeva pravo na držanje obuka u ovoj oblasti, kao i na mentoring profesionalnih koučeva.
  • Fellow NLP trainer (IANLP);
  • Akreditovani konsultant za razvoj malih i srednjih preduzeća (Nacionalna agencija za regionalni razvoj, Srbija).
  • Mentor,  Fondacija Cherie Blaire (Program mentoringa poslovnih žena)