Po analogiji sa prirodnim fenomenima poput godišnjih doba, smene dana i noći, činjenice da sve što diše može i da raste, možemo da zamislimo i da su preduzeća živi organizmi koji rastu i razvijaju se. Pod jednim uslovom. S obzirom da ih čine ljudi, firme rastu i razvijaju se ukoliko su zdrave. Fiziči i mentalno zdrave.
(Drugo poglavlje «Samo je promena stalna»)

Mi ne čekamo da sve bude idealno da bi ostvarili ono što želimo, kada to stvarno želimo.
(Drugo poglavlje «Samo je promena stalna»)

Upravljanje preduzećem je, najjednostavnije rečeno, upravljanje postojećim resursima i stvaranje strategije koja će omogućiti da u svakom sledećem periodu budući resursi budu izbalansirano prisutni.
(Drugo poglavlje «Samo je promena stalna»)

Marko: “Kako do toga dođeš? Kako se pozdraviš sa prošlošću? Kako dođeš do toga da su ti misli mirne? I da ti se dešava ono što želiš da ti se dešava? Oduvek si bio takav…”
Luka: “Najlakše je reći da je neko takav rođen. To onda znači – kad ja nisam takav stvoren – nemam šanse! Ma, sve je u životu učenje. Razlika je u tome- šta si naučio? I ono što ti se ne sviđa naučio si da radiš, samo ti se ne sviđaju efekti naučenog. Mi sami sebe stvaramo. A kako sam se ja stvorio do mirnih misli? Iskrenošću. I poštovanjem za ljude. Iskrenošću prema sebi i poštovanjem razlika u odnosima sa drugim ljudima. I, naravo, harmonizacijom i sinhronizacijom sa potrebama mijih bližnjih.“
(Treće poglavlje – “Ko zna zašto je to dobro?”)

…Prilike se ne pojavljuju dok niste spremni da ih vidite.
(Osmo poglavlje – „Prava ženska priča“)

…Šta će te u životu uplašiti ako unapred znaš da si sposoban sve da ispraviš ili platiš?
(Osmo poglavlje – „Prava ženska priča“)

„Najveći životni izazov je strah od promena, savladati strah da probaš ono što ne znaš da radiš. A kako ćeš da naučiš ako ne probaš? I što više iskustva imaš sa probama, bolji ćeš osećaj da stekneš i manje ćeš da grešiš. Manje će te biti strah da izabereš šta da radiš da bi ostvario ono što želiš. I čim se oslobodiš straha, donosićeš bolje odluke, pa će biti manje grešaka i problema.“
(Osmo poglavlje – „Prava ženska priča“)