Obuhvata rad sa ljudima na pitanjima koja su povezana sa njihovim poslom i profesionalnim usmerenjem. Iako se sprovodi individualno, ima uticaj na timove i čitavu firmu. Koučing je najuspešniji oblik follow up-a nakon obuka i konsaltinga.

Izazovi sa kojima se poslovni ljudi danas susreću su veliki i mnogobrojni, shodno tome, razlozi zbog kojih postoji potreba za saradnjom sa profesionalnim koučevima su različiti.

Neki od njih mogu biti:

  • Unapređenje poslovnih rezultata
  • Razvijanje liderskih veština
  • Olakšavanje prelaska na višu poziciju
  • Izgradnja uspešnih timova
  • Usklađivanje poslovnog i privatnog života
  • Upravljanje ljudima i motivacija zaposlenih
  • Poboljšanje efektivnosti i upravljanje vremenom
  • Eliminisanje stresa
  • Poboljšanje komunikacije